artykuł nr 1

Modernizacja Ośrodka kultury, sportu i rekreacji w miejscowości Troniny w gminie Lipie

artykuł nr 2

Termomodernizacja budynku oczyszczalni ścieków w Lipiu wraz z montażem instalacji OZE

artykuł nr 3

Modernizacja Ośrodka kultury, sportu i rekreacji w miejscowości Troniny w gminie Lipie

artykuł nr 4

Termomodernizacja budynku oczyszczalni ścieków w Lipiu wraz z montażem instalacji OZE

artykuł nr 5

Budowa sieci wodociągowej w ul. Głębokiej oraz rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Starowiejskiej w miejscowości Parzymiechy

Dostępne kategorie:
Rok 2021
Rok 2022
Rok 2023
Rok 2024