artykuł nr 26

PROWADZENIE ZAJĘĆ KOREKCYJNO - KOMPENSACYJNYCH W RAMACH PROJEKTU -STAWIAMY NA EDUKACJĘ-

 Treśc dokumentów w załączniku 

artykuł nr 27

PROWADZENIE DODATKOWYCH ZAJĘĆ Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W RAMACH PROJEKTU -STAWIAMY NA EDUKACJĘ-

Treśc dokumentów w załączniku 

artykuł nr 28

PROWADZENIE DODATKOWYCH ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH Z BIOLOGII, PRZYRODY ORAZ EKOLOGII W RAMACH PROJEKTU -STAWIAMY NA EDUKACJĘ-

Treśc dokumentów w załączniku 

artykuł nr 29

WYBÓR PERSONELU ZARZĄDZAJĄCEGO PROJEKTEM - STAWIAMY NA EDUKACJĘ

Treśc dokumentów w załączniku